Eğitim

Şirketimizde Eğitimler 4 ana başlık altında toplanır.

1.Yetkinlik Geliştirme Eğitimleri

2.İSG ve Çevre Eğitimleri:

Şirketimiz, çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliğine ve Çevre Yönetim Sistemine en üst düzeyde önem verir. Bu amaçla personelimize periyodik olarak eğitimler verilir.

-Genel Mevzuat ve Prosedürlerimiz
-Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları
-İSG ve Çevre Genel Bilinçlendirme Eğitimleri
-Personelin Yasal Hak ve Sorumlulukları
-İş Kazaları, Kazalardan Korunma ve Risklerin Değerlendirilmesi
-Ekipmanların ve Kimyasal Malzemelerin Güvenli Kullanımı, Kişisel Koruyucu Alet Kullanımı
-Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Maddelerle Ortaya Çıkan Riskler
-Temizlik ve Düzen
-İlkyardım ve Acil Müdahale Eğitimleri
-Yangın, Güvenlik Eğitimleri
-Termal Konfor Şartları
-Ergonomi
-Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri
-Kriz (Acil Durum) ve Tahliye Eğitimleri
-Atık Yönetimi, Doğal Kaynak Kullanımı
-Uyarıcı İşaretler

3.Kalite Sistem/Gıda Güvenliği Eğitimleri:

Kalite Departmanı tarafından tüm şirket çalışanlarına Kalite Sistemleri, Gıda Güvenliği Uygulamaları konusunda düzenli eğitimler verilir.

-Genel Hijyen
-Kişisel Hijyen
-Gıda Hijyeni
-Mal Kabulü, Depolama, Ön Hazırlık ve Muhafaza, Üretim, Yemek Servis ve Sevkiyatı Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hijyen Koşulları

4.Operasyon Eğitimleri:

-Menü Planlama, Maliyetler ve Mönü Çeşitliliği
-Stok Takibi ve Stoğa Göre Sipariş Hazırlama
-Mal Kabulü, Depolama, Ön Hazırlık ve Muhafaza, Üretim, Yemek Servis ve Sevkiyat Aşamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hijyen Kuralları