Hijyen,Denetim ve İSG Prosedürleri

Çalışanlarımızın ve siz değerli iş ortaklarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için her şeyin üzerindedir.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi gereği belirlenmiş kurallara göre yapılan uygulamalar, belirli periyotlarda iç ve dış denetçiler tarafından izlenerek kontrol edilmektedir.

Ürün güvenirliği ve hizmet kalite anlayışı ile onaylı ikmalci listemize dahil edilmiş firmalar ile çalışmaktayız. Satın alınan ürünün kalitesini ve hijyenik şartlarını, HACCP Planlarında ürün bazında belirlenmiş göstergelere göre kontrol ediyoruz. Bu kontroller tedarikçi firmaların yerinde denetlemeler yapılarak başlamakta, hammadde güvenirliği, ürün analizleri, gerekli sertifika ve belgelerin kontrolü ile devam etmektedir.

Personel ve mutfak hijyeninde kalıcılık sağlanabilmesi için denetim mekanizmasında sürekliliğe inanıyoruz. Çalışanlarımızın sağlığı ile ilgili tüm tetkikleri Sağlık Bakanlığı normlarına uygun ve düzenli bir şekilde yapıyor; her mutfakta düzenli aralıklarla hijyen denetimi yapıyoruz.

Üretim alanlarındaki hijyenik kontrol ve kişisel temizlik ile ilgili eğitimleri gıda mühendislerimiz kontrolünde gerçekleştiriyoruz. Ayrıca her ay mutfağın yöneticimiz hijyen kontrol formu ile hijyen denetimi yapar, gerekli düzeltici ve önleyici tedbirleri alarak, konuyla ilgili bilgi ve geri bildirimi Kalite Departmanına iletir. Çalışanlarımız bu sistemle hem kullanıcı hatalarını azami ölçüde telafi eder hem de şirket içindeki oto kontrol mekanizmasının yaygınlaştırılmasını sağlarlar.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROSEDÜRLERİ
İSG yasal mevzuatı ve OHSAS 18001 Standardı gerekliliklerine uygun olarak oluşturulan prosedürler kapsamında;
* Çalışanlarımıza Hijyen ve İSG Temel Eğitimleri verilmektedir.
* Hizmet verdiğimiz mutfaklarda Kalite Departmanımız gözetiminde İSG uzmanlarımız tarafından risk analizleri yapılmaktadır.
* Yapılan risk analizleri sonucunda olası uygunsuzluklar İSG uzmanları ve İşyeri Hekiminden oluşan İSG birimimiz tarafından değerlendirilip, gerekli önlemler alınmaktadır.
* Tüm mutfaklarımızda acil durum ekipleri oluşturulmakta, acil durum eylem planları hazırlanmakta ve çalışma ortaklarımızın acil durum planlarına entegre edilmektedir.
* Çalışanlarımızın sağlık taramaları İşyeri Hekimimizin kontrolünde ve takibinde periyodik olarak yaptırılmaktadır.

SOA olarak Denetim ve Kontrol mekanizmalarındaki düzenli işleyiş ile "Sürekli İyileştirme" yaklaşımını benimsemiş bulunmaktayız.

Mutfakta periyodik olarak yapılan ilaçlama faaliyetleri de hijyen denetimlerinde kontrol edilen diğer parametrelerden biridir. İlaçlama faaliyetlerinde kullanılan kimyasalların izin ve onayları, işlemden önce ve sonra yapılması gerekenler, ilaçlama işleminin sıklığı talimatlarla yönetilir ve denetlenir.

Mutfak alanlarımızdaki temizlik malzemeleri ve temizlik ile ilgili eğitimler kalitesi dünya çapında ispatlanmış DİVERSEY tarafından süpervize edilmektedir.