Kalite

Hijyen ve Denetim

Çalışanlarımızın ve siz değerli iş ortaklarımızın sağlığı ve güvenliği bizim için her şeyin üzerindedir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi gereği belirlenmiş kurallara göre yaptığımız uygulamalarımız, belirli periyotlarda iç ve dış denetçiler tarafından izlenerek kontrol edilmektedir.

Ürün güvenirliği ve hizmet kalite anlayışı ile onaylı tedarikçi listemize dahil edilmiş kalitesi belgelenmiş, sınıfının bir numaralı firmaları ile çalışmaktayız.

Satın alınan ürünün kalitesini ve hijyenik şartlarını, HACCP Planlarında ürün bazında belirlenmiş göstergelere göre kontrol ediyoruz. Bu kontrolleri tedarikçi firmaların yerinde denetlemeler yapılarak başlatıyor, hammadde güvenirliği, ürün analizleri, gerekli sertifika ve belgelerin kontrolü ile devam ettiriyoruz.

Personel ve mutfak hijyeninde kalıcılık sağlanabilmesi için denetim mekanizmasında sürekliliğe inanıyoruz.

Çalışanlarımızın sağlığı ile ilgili tüm tetkikleri Sağlık Bakanlığı normlarına uygun ve düzenli bir şekilde yapıyor; her mutfakta düzenli aralıklarla hijyen denetimi yapıyoruz.

Mutfak yöneticilerimizin her ay hijyen kontrol formu ile denetim yaparak gerekli düzeltici ve önleyici tedbirler ile ilgili Kalite Departmanına geri bildirim yapması ile de, hem kullanıcı hatalarını azami ölçüde telafi ediyor, hem de şirket içindeki oto kontrol mekanizmasının yaygınlaştırılmasını sağlıyoruz.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Prosedürleri

İş Sağlığı Ve Güvenliği Prosedürleri

İSG yasal mevzuatı ve OHSAS 18001 Standardı gerekliliklerine uygun olarak oluşturulan prosedürler kapsamında;

* Çalışanlarımıza Hijyen ve İSG Temel Eğitimleri verilmektedir.

* Hizmet verdiğimiz mutfaklarda Kalite Departmanımız gözetiminde İSG uzmanlarımız tarafından risk analizleri yapılmaktadır.

* Yapılan risk analizleri sonucunda olası uygunsuzluklar İSG uzmanları ve İşyeri Hekiminden oluşan İSG birimimiz tarafından değerlendirilip, gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyoruz.

* Tüm mutfaklarımızda acil durum ekipleri oluşturarak acil durum eylem planları hazırlıyor ve çalışma ortaklarımızın acil durum planlarına entegre ediyoruz.

* SOA olarak Denetim ve Kontrol mekanizmalarındaki düzenli işleyiş ile “Sürekli İyileştirme” yaklaşımını benimsemiş bulunmaktayız.

Kalitenin bir yaşam felsefesi olduğu bilinciyle personellerimizin farkındalığını arttırmak ve bu yaklaşımı benimsemeleri için eğitimlerimize büyük önem veriyoruz. Eğitimlerimiz; Gıda Güvenliği, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Operasyon, Yetkinlik Geliştirme konularında sürekli olarak devam etmektedir.

Gününüze Lezzet Katıyoruz
Sosyal Medyadan Takip Et!
YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Toplu Yemek sektöründe adı “Kalite ve Güven” ile özdeşleşen SOA CATERING,

Tüm bu taahhütler, entegre sistem amaçlarımıza ve bağlamımıza, stratejik yönümüze çerçeve sağlamaktadır.

Üst Yönetim
05.08.2019

İş Sağlığı Ve Güvenliği Prosedürleri

İş Sağlığı Ve Güvenliği Prosedürleri

İSG yasal mevzuatı ve OHSAS 18001 Standardı gerekliliklerine uygun olarak oluşturulan prosedürler kapsamında;

* Çalışanlarımıza Hijyen ve İSG Temel Eğitimleri verilmektedir.

* Hizmet verdiğimiz mutfaklarda Kalite Departmanımız gözetiminde İSG uzmanlarımız tarafından risk analizleri yapılmaktadır.

* Yapılan risk analizleri sonucunda olası uygunsuzluklar İSG uzmanları ve İşyeri Hekiminden oluşan İSG birimimiz tarafından değerlendirilip, gerekli önlemler alınmaktadır.

* Tüm mutfaklarımızda acil durum ekipleri oluşturulmakta, acil durum eylem planları hazırlanmakta ve çalışma ortaklarımızın acil durum planlarına entegre edilmektedir.

* Çalışanlarımızın sağlık taramaları İşyeri Hekimimizin kontrolünde ve takibinde periyodik olarak yaptırılmaktadır.